Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Kérjük, támogassa Szövetségünk működését adója 1%-val! Köszönjük!

Adószámunk: 19635394-1-41

Horvát Hagyományõrzõ Egyesület

Horvát Hagymányőrző Egyesület
Hrvatska Izvorna Grupa
A Magyarországon élő horvát nemzetiség a mai Horvátország és Bosznia-Hercegovina területérõl érkezett Magyarországra a XVI. és XVIII. Század között. Ezért a nyelvjárások tekintetében a magyarországi horvátok nyelvjárása nagyon sokszínű. Ez a sokszínűség megtalálható a népszokásokban és a népviseletekben is. Alapvetõ kulturális jellemzõik, legfontosabb hagyományaik összekötik egymással az egymástól és az anyaországtól viszonylag távol élõ magyarországi horvát népcsoportokat.
A XX. Század 50-es, 60-as éveire jellemzõ urbanizáció következtében Magyarország különbözõ részeirõl nagy számú horvát költözött Budapestre, ahol véglegesen letelepedtek. Ebben a nagyvárosban, távol az anyaországtól, a horvátok még a mai napig is õrzik hagyományaikat, különösen népdalaikat és táncaikat. 1996-ban a Horvát Hagyományõrzõ Egyesület is ennek szellemében alakult meg. Az Egyesület tagjai a Budapesten élõ horvátok, a harmincöt évestõl a hetven évesig. Repertoárjukon elsõsorban a baranyai sokácok és a bácskai bunyevácok táncai találhatók meg, de feldolgozás alatt áll a többi horvát népcsoport néphagyománya és táncai is. Ezek a Mura és Dráva menti, a gradistyei horvátok népszokások, táncok és dalok. Fennállásától kezdõdõen gyakori szereplõje a budapesti kerületek kisebbségi rendezvényeinek és a horvátok lakta településeknek.
Az együttes elnöke: Ispánovity Éva
Az együttes művészeti vezetõje: Kricskovics Antal, Érdemes és Kiváló Művész
A táncokat Kricskovicsné Szilcsanov Mária tanítja be.
Az egyesület táncpróbáit a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1142 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) tánctermében tartja heti egy alkalommal (szerdán 17 órától)
Minősítések: 2002. Pécsvárad – Kiválóan Minősült
Fellépések:
Bácsalmás, Versend, Mohács, Pécs, Tótszentmárton, Nagykanizsa, Szombathely, Bezenye, Csömör – Lakodalmas Találkozó, Budapest – Pataky Műv. Központ, Budai Vigadó – Néptánc Antológia, Orczy Kert, Almássy téri Szabadidõ Központ, Kondor Béla Művelõdési Ház, Horvátország – Vinkovci, Vukovár.
Az egyesület célja:
A Magyarországon élő horvát etnikai csoportok (bunyevác, sokác, gradistyei, Mura- és Dráva menti horvát, rác) gazdag zene-, tánchagyományainak és népszokásainak gyűjtése, színpadra állítása mûvészi színvonalon.
Programjaikkal nemcsak a hazai horvátságnak és az anyaországnak mutatják be nagyon gazdag folklór kincseiket, hanem céljuk, hogy ezt a magyar közönség is megismerje. Ezzel is a magyar és a horvát nép évszázados barátságát, kapcsolatát kívánjuk ápolni és népszerűsíteni.
Az együttes repertoárján szereplõ számok:
  1. Horvátországi táncok (Isztriától Dalmáciáig)
  2. Baranyai sokác és bosnyák táncok, valamint az ehhez kapcsolódó autentikus kísérõ énekek
  3. Bunyevác táncok (a lakodalmi népszokás színpadi feldolgozása)
Elérhetõségek:
Kricskovics Antal, művészeti vezetõ Lakástelefon: 1-403-6668
Kricskovicsné Szilcsanov Mária M. helyi telefon: 1-220-9381
Ispánovity Éva, elnök M. helyi telefon: 1-303-5636
1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24. Mobil: 70-335-7995