Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Kérjük, támogassa Szövetségünk működését adója 1%-val! Köszönjük!

Adószámunk: 19635394-1-41

Veresegyházi Hagyományõrzõ Népi Együttes

Veresegyházi Hagyományõrzõ Népi Együttes
 
A Veresegyházi Hagyományõrzõ Népi Együttes 1990-ben alakult.
A többgenerációs együttesnek 50 tagja van. A legfiatalabb 9 éves, a legidõsebb 73 éves.
 
Veresegyház az alsó Rákos mentéhez tartozó magyar település. Dalai, táncai, népszokásai alapján leginkább a nyugati palóc dialektushoz tartozónak tekinthetjük.
 
Táncok:
A XX. század elején a táncmulatságok állandó táncai közé tartozott a tánckezdõ verbunk. Jellemzõje a táncszünetben karikázó nõk improvizatív körültáncolása lépõ, bokázó figurákkal, melyet ritkán csapással díszítenek. A legények kötetlenül is táncolhatják a verbunkot, ennek a színhelye azonban nem a kocsmai mulatság, hanem annak bevezetõje, amikor a legények végigtáncolják a falu utcáit, tánccal, nótázással hívogatva a mulatságba a falu fiatalságát.
A táncmulatság szünetében körben énekelõ lányok, asszonyok szinte a mai napi megõrizték a karikázó hagyományát.
Lassú csárdásuk a nyugati dialektushoz tartozó palócság csárdásával azonos, friss csárdása leginkább a szomszédos Galga mente „bukós” táncával rokon.
Korábban táncolták a mulatságokat bevezetõ és záró, valamint leginkább lakodalmi menettáncként funkcionáló marsot.
Eszközös táncok közül csak a lakodalmi párnatánc maradt fenn.
 
Viselet:
A férfiak viselete azonos a környezõ palócság leegyszerûsödött viseletével. A fekete nadrág, mellény, kalap, csizma és a fehér ing, a télen viselt fekete kabát csak igen kevéssé tér el a környezõ vidékek férfiainak ruhadarabjától.
A nõi viselet igen gazdag, változatos. A különbözõ korosztályok az évkör ünnepeinek megfelelõ színen, anyagában, szabásában különbözõ ruhadarabokból áll.
A nyári viseletre leginkább jellemzõ a szûk ujjú blúz, hozzá a szoknya színéve harmonizáló pruszlik, a viselõ korához illõ színes (piros, zöld, rózsaszín, stb.) szoknya. Kiegészítõként szintén színes (fehér, kék) harisnya, fekete csatos cipõ. A hajban lévõ szalag és a kaláris színe is az adott ruhadarabok színétõl függ.
Õszi, téli és a böjti idõszak viseletére a színek sötétedése, az anyagok vastagabbá válása jellemzõ.
 
Mûsorok:
A Veresegyházi Hagyományõrzõ Népi Együttes csak saját néphagyományaiból merít. Koreográfiáik évköri sorrendben a következõk:
- Szent Család járás és betlehemezés
- Disznótoros mulatság
- „Jöttünk köszönteni…” (István napi köszöntés)
- Farsangi asszony- és férfimulatság
- Farsangi táncmulatság
- Májusfaállítás
- „Regrutasorozó” (népszokások sorozáskor, bevonuláskor)
- Veresegyházi lakodalom
 
Mûvészeti vezetõ: Széphalmi Zoltán
a Népmûvészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús és Fülöp Ferenc díjas táncos
 
Együttesvezetõk: Hibó Józsefné és Fekete Ferencné
Az együttes állandó zenekara a Fix-Stimm zenekar
 
Díjak:
A Veresegyházi Hagyományõrzõ Népi Együttes három alkalommal nyerte el egymás után a „Kiválóan Minõsült” címet: 1988 Sárospatak
2000 Gyöngyös
2002 Százhalombatta
Így 2003-ban megkapta a „Muharay” díjat is.
Az együttes 5 tagja kapta meg a „Fülöp Ferenc” hagyományõrzõ szólótáncos díjat.
 
Az együttes alapítója, Hajdi Józsefné Margit néni a sok évtizedes áldozatos és lelkiismeretes munkájáért a Magyar Köztársaság Aranyérdemkereszt kitüntetettje. Nevéhez fûzõdik a Tájház létrehozása, amelynek épülete több, mint 100 éves és az együttes tagjai segítségével rendezték be. Margit néni gyönyörû babákon mutatja be Veresegyház népviseletét, gyûjteményében a veresi népszokásokról ír. A környékbeli településekrõl hozzá járnak hímzés elõrajzolásért, ingváll varratásért, kendõ köttetéséért.
 
A helyi és környékbeli mûsorokon kívül az együttes részt vett külföldi fesztiválokon is. Többek között: Németországban München Sneeberg
Erdélyben Atyhán
Szlovákiában Sáró, Nyitra, Ipolyszakállos
Észtorszában Tallin, Jögeva megye
 
Elérhetõség:
 
Fenntartó:
Váci Mihály Mûvelõdési Ház
2112 Veresegyház, Köves út 14.
Telefon: 28/385-347
Adószám: 18071517-1-13
 
Veresegyház Hagyományõrzõ Népi Együttes Kiemelten Közhasznú Alapítvány
2112 Veresegyház, Pacsirta u. 48.
Tel.: 28/589-831
Fax: 28/589-830

veresmuvhaz@freemail.hu