Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Mérai viselet bemutatása

A magyar népi viseletek közül a kalotaszegi volt, amelyre a legkorábban felfigyeltek. Varrottasai, ruhái már az 1873-as bécsi világkiállításon nagy érdeklődést keltettek, s a korabeli képzőművészet és iparművészet magyar formanyelvének kialakításában is példával szolgált ennek a tájnak a népművészete. A magyar néprajzi tájegységek tanulmányozása is itt kezdődött.

Kalotaszeget Erdély szívében találjuk, Kolozsvártól nyugatra mintegy 40 - egészében vagy részben magyarlakta falu alkotja. Méra 1200 lelkes falu Kolozsvártól 15 kilométerre. Lakosságának 2/3 része magyar. A faluban a paraszti munkának, a bivalytartásnak, tejfeldolgozásnak van hagyománya - a környező falvakban "vajasoknak" hívják a méraiakat. Kolozsvár piacain árulják a finom tejfölt, vajat. De évtizedek óta nagy a keletje a vidék varrottasainak, gyöngyhímzéseinek, gazdagon hímzett ruháinak is, amelyek titkaival Tötszegi Tekla ismerteti meg a nézőt.

Készült a Muharay Szövetség szervezésében és megbízásából, a Hagyományok Háza és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
 
Készítette: Konkam Stúdió
 
Szakértő: Lantosné dr. Imre Mária néprajzkutató
Szerkesztő: B. Fülöp Katalin
Felelős szerkesztő: Héra Éva
Rendező: Kovács László